Archives

Legalconsultbg.net стана на 3 години!

0

Legalconsultbg.net навърши 3 години! Поздравяваме всички колеги, които допринесоха със своя труд през цялото това време и им пожелаваме щастие и професионални успехи! Равносметката за тези три години: екипът ни е отговорил на 268 постъпили запитвания през онлайн платформата, като преобладаваща част от тях са били свъзани с оплакване от предприети действия по принудително събиране на вземания от съдебни изпълнители, проблеми на етажната собственост, въпроси, свъзани с наследяване, делба, както и за съжаление не малко казуси със социален характер.

Благодарим на всички за милите думи, които получаваме за дадените становища и поднасяме извиненията си на тези, чиито отговори може би са се оказали закъснели.

В тази връзка и с оглед характера и целите на предоставяната от нас безплатна консултация, за в бъдеще ще бъде въведено своеобразно ограничение на кръга от въпроси, които ще бъдат разглеждани по този ред, тъй като държим да запазим нейния социален характер, като осигурим на най-уязвимата част от хората адекватна и навременна правна помощ.

Съвсем скоро и раздел „Новини“ ще започне да се актуализира своевременно, като Ви уведомяваме за важни в областта на правото събития.

Публикувано на: 01-26-2013
Публикувано в: Новини

Нищожни ли са разпоредителните сделки с паркоместа?

0

На дневен ред, след все по-зачестили оплаквания на потърпевши „собственици“ на паркоместа, е опита да поставим основните рамки в които могат да се осъществяват сделки с този вид обекти. Сред юристите съществуват противоположни мнения относно правната им регламентация и изобщо съществува ли такава. Реален проблем или опит за лобизъм в законодателните среди в полза на строителните предприемачи – ТУК

Публикувано на: 07-17-2011
Публикувано в: Новини

„Изваждане“ на обитател от сградата или мисия невъзможна?

0

По отново придобилата, покрай предстоящите изменения на Закона за управление на етажната собственост, популярност тема за възможността на Общото събрание на етажната собственост със свое решение да изведе собственик или обитател на сградата за срок до три години по смисъла на чл. 45 от ЗС  и дали това може да се превърне в поредното оръжие в арсенала на междусъседските войни. В кратко изложение ТУК можете да се запознаете с основните положения за реализацията на тази по същество крайна мярка.

Публикувано на: 07-14-2011
Публикувано в: Новини

Без удължена валидност за лични карти, изтичащи през 2011 г. 0

Не се предвижда удължаване на валидността на личните карти, изтичащи през 2011 година, съобщиха от пресцентъра на МВР. Дирекция „Български документи за самоличност” отчита спад в броя на заявленията за издаване на лични карти и приканва гражданите да не изчакват последния срок. Това би довело до напрежение в административното обслужване.

От началото на 2011 г. с всеки изминал месец се наблюдава все по-голям спад в броя на приетите заявления за издаване на лични карти. За месец януари те са 180 000, за февруари – 142 000, а за март – 128 700. Възможностите за прием на заявления без да се образуват опашки и напрежение са средно 9000 на ден. Поради слабата активност на гражданите, тази стойност не е достигана през последните два месеца, уточниха от полицията.

По данни на дирекция „Български документи за самоличност” изтичащите лични карти през следващите месеци на 2011 г. са 1 015 484, като най-много са в месеците октомври, ноември и декември.

Лекс.бг

 

Публикувано на: 05-16-2011
Публикувано в: Новини

Нови правила за достъп до търговския регистър 0

Базата данни на търговския регистър ще продължи да се използва свободно и безплатно, но до делото на търговеца ще е необходим регистриран достъп, решиха депутатите, които приеха на второ четене промени в Закона за търговския регистър.

Регистрираният достъп може да бъде предоставен в териториалните звена на Агенцията по вписванията след представяне на молба и документ за самоличност.
Достъп ще е възможен чрез електронен подпис или цифров сертификат, издаден от агенцията.
Според действащия закон всеки има право на свободен и безплатен достъп до търговския регистър и до електронния образ на документите. Агенцията трябваше да осигурява свободен и безплатен достъп и до съдържащите се в информационната система на търговския регистър заявления, електронния образ на приложените към тях документи и постановените откази.

Лекс.бг
Публикувано на: 04-14-2011
Публикувано в: Новини

Прехвърляме до 20 дни отпуск за следващата година 0

Работникът ще може да прехвърля до 20 дни от платения си годишен отпуск за следващата календарна година, гласува на първо четене парламентът с приемането на предложените от ГЕРБ промени в Кодекса на труда.
По писмено искане на работника или служителя и със съгласието на работодателя ползването на част от платения годишен отпуск в размер не повече от 10 работни дни ще може да се отложи за следващата календарна година. Отлагане на още 10 дни може да бъде разрешено по производствени причини.

Неизползваният платен годишен отпуск за 2010 г. ще може да се ползва до 31 декември 2012 г., прие още парламентът.
До 31 декември на предходната календарна година работодателят се задължава да утвърди график за ползването на платения годишен отпуск за следващата календарна година, след консултации с представителите на синдикалните организации и представителите на работниците и служителите, предвиждат приетите на първо четене изменения. Изключение се прави за настоящата година, за която се предлага графикът да бъде готов до 31 март 2011 г.
За да се гарантира навременното ползване на отпуска в случай на бездействие от страна на работника или служителя, се урежда правото на работодателя да предостави едностранно отпуск, без да е необходимо да изчаква да изтекат 5 работни дни след определената в графика начална дата за ползване.

БТВ.бг
Публикувано на: 01-27-2011
Публикувано в: Новини

Край на автоматичното преподписване с мобилните оператори 0

Трите големи мобилни оператора у нас са дали принципното си съгласие за отпадане на клаузата за автоматично подновяване на договорите с абонати, съобщи БНТ. Техническата подготовка на системите им обаче щяла да отнеме около месец и половина. Веселин Божков от Комисията за регулиране на съобщенията  обясни, че при подписването на нови договори с индивидуални абонати мобилните оператори вече няма да прилагат клаузата. Трябва да бъде решено как да бъдат изчистени заварените договори. Така мобилните оператори ще са длъжни да напомнят на клиентите си, че договорите им изтичат, а подновяването ще става с изричното съгласие на абоната.

Въпреки това на 18 януари от 14 ч. омбудсманът Константин Пенчев ще се срещне с представители на Асоциацията на потребителите на телекомуникационни и интернет услуги, за да се запознае с проблемите на потребителите на мобилни услуги.

На 20 януари пък ще се проведе протест срещу мобилните оператори в България и внасяне на петиция до Народното събрание, Министерския съвет, Европейската комисия и Европейския парламент.

Неправителствените организации настояват за намаляване на неустойките при предсрочно прекратяване на договор, както и за създаване на Етичен кодекс за отношенията между телекомите и абонатите.

Вести.бг

Публикувано на: 01-18-2011
Публикувано в: Новини

Преброяване 2011г. чрез интернет 0

От 1 до 28 февруари 2011 г. в България се провежда 17-то преброяване на населението и жилищния фонд. Веднъж на 10 години се събира такава информация. Преброяването на населението е единственият източник на точни данни за броя на хората в страната и в отделните населени места по пол, възраст, образование, грамотност, занятие, вероизповедание, етническа принадлежност.

Тази година за първи път се въвежда възможността това да стане чрез интернет. Електронното преброяване стартира на 1-ви и приключва на 9-ти февруари 2011г. Интернет преброяването ще се извършва чрез единна карта за всички членове на едно семейство, живеещи на даден адрес.  Тя може да бъде изтеглена от ТУК и да бъде попълнена в съответните срокове. След попълването на анкетната карта, лицето получава специален код на електронната си поща, който код трябва да запише и пази. Когато преброител посети адреса, трябва само да покажете своя код, който да бъде проверен от преброяващото лице.  При електронното преброяване данните влизат директно в базата на НСИ и няма нужда да бъдат вкарвани отново.

Електронното преброяване има много предимства, сред които е спестяване на Вашето време, както и посещенията на непознати лица у дома.

НСИ.бг

Публикувано на: 01-14-2011
Публикувано в: Новини

Отпускът за 2010 г. ще се ползва до края на 2012 г. 0

Отпускът за 2010 г. ще може да се използва до края на 2012 година. Служителите ще имат право да отлагат до 10 дни за следващата година, след като са съгласували това с шефовете си. Работодателите също ще имат възможност да отложат до 10 дни, ако се натрупа работа. Това съобщи заместник-председателят на социалната комисия в парламента Светлана Ангелова (ГЕРБ) след среща с министъра на труда Тотю Младенов, работодатели и синдикати.
До поправките се стигна, след като през ноември Конституционният съд обяви като противоконституционна разпоредбата натрупаните стари отпуски да се използват до края на 2011 г.
Оттук нататък водещ принцип за ползването на отпуските ще бъде двегодишният им давностен срок. С поправките работодателите ще бъдат задължени да подготвят график за ползването на почивните дни. За тази година срокът да направят това ще е до 31 март, тъй като промените се правят в движение. За всяка следваща година задължението ще е до 31 декември на предходната година.
Приоритет ще се дава на отпуската за текущата година. Главната инспекция по труда ще проверява дали фирмите са направили графици и дали не нарушават правото на служители си да ползват отпуск.

Лекс.бг

Публикувано на: 01-14-2011
Публикувано в: Новини

ДНСК обяви регистър на незаконните строежи. 0

От 10.12.2010г. на уеб страницата на Дирекцията за национален строителен контрол е публикуван „Регистър на незаконните строежи”. Регистърът е разделен на два отделни регистъра – Публичен регистър на влезлите в сила заповеди за премахване на незаконни строежи и Публичен регистър на влезлите в сила заповеди за премахване на базовите станции на мобилните оператори.

Тези регистри съдържат номера на Заповедта за премахване, наименование на строежа, местонахождение, предприети действия, дата на премахване. Публичният регистър е достъпен електронно 24 часа за всеки и ще се актуализира ежемесечно на 10-то число.

Публичен регистър

Публикувано на: 12-13-2010
Публикувано в: Новини
Page 1 of 3123»